Sidan uppdaterades senast: mar 06, 2020

Ethereum för JavaScript-utvecklare


Använd Ethereum för att skapa decentraliserade appar (eller "dapps") som utnyttjar fördelarna med cryptocurrency och blockchain-teknik. De är pålitliga, vilket innebär att när de väl har laddats upp till Ethereum, kommer de alltid att fungera som de är programmerade. De kan kontrollera digitala tillgångar för att skapa nya typer av finansiella appar. De kan decentraliseras, vilket innebär att ingen enskild varelse eller person kontrollerar dem och de är nästan omöjliga att censurera.

Kom igång med smarta kontrakt och Solidity-språket

Ta dina första steg för att integrera JavaScript med Ethereum

Behöver du en mer grundläggande introduktion först? Kolla in ethereum.org/se/learn eller ethereum.org/se/developers.

Mellanliggande artiklar

JavaScript-projekt och verktyg

Solidity - Det mest populära språket på Ethereum, inspirerat av JavaScript.

Truffle - Ett utvecklingsmiljö- och testramverk byggt med Node.

Web3.js - Ethereum JavaScript API.

Ethers.js - Fullständig Ethereum-plånboksimplementering och verktyg i JavaScript och TypeScript

ethereumjs-vm - Ethereum VM implementerad i JavaScript

Ethereum Grid - En skrivbordsapp för Ethereum-verktyg, expanderbar med JavaScript.

Letar du efter fler resurser? Kolla in ethereum.org/se/developers.

Bidragsgivare för JavaScript-gemenskapen