Posledná aktualizácia stránky: mar 14, 2020

Ethereum pre vývojárov v jazyku Python


Ethereum vám umožňuje vytvárať decentralizované aplikácie (alebo „dappky“), ktoré sú technologicky postavené na kryptomenách a blockchaine. Tieto dappky môžu byť dôveryhodné, čo znamená, že hneď, ako ich „nahráte“ do Etherea, budú vždy fungovať presne tak, ako boli naprogramované. Môžu tiež slúžiť na kontrolu digitálnych aktív a vytváranie nových druhov finančných aplikácií. Môžu byť decentralizované, čo znamená, že ich nekontroluje žiadna samostatná entita alebo osoba a je takmer nemožné ich cenzurovať.

Úvod do smart kontraktov a jazyka Solidity

Urobte prvé kroky k integrácii jazyka Python s Ethereom

Potrebujete ďalšie základné informácie o Ethereu? Pozrite si ethereum.org/sk/learn alebo ethereum.org/sk/developers.

Články pre začiatočníkov

Články pre mierne pokročilých

Príklady použitia pre pokročilých

Projekty a nástroje v jazyku Python

 • Brownie - architektúra v Pythone na nasadenie, testovanie a interakciu so smart kontraktmi pre Ethereum
 • eth-utils - pomocné funkcie na prácu s kódovými základňami Etherea
 • py-evm - implementácia virtuálneho počítača Ethereum (EVM)
 • py-solc-x - wrapper jazyka Python pre kompilátor solc solidity s podporou 0.5.x.
 • py-wasm - implementácia web assembly interpretera v jazyku Python
 • pydevp2p - implementácia P2P stacku Etherea
 • pymaker - API rozhranie kontraktov projektu Maker v jazyku Python
 • Mamba - rámec na písanie, kompiláciu a nasadzovanie smart kontraktov napísaných v jazyku Vyper
 • Trinity - klient Etherea v jazyku Python
 • Vyper - jazyk smart kontraktov podobný Pythonu určený pre EVM
 • Web3.py - knižnica v jazyku Python pre interakciu s Ethereom

Hľadáte ďalšie zdroje informácií? Pozrite si ethereum.org/sk/developers.

Prispievatelia do komunity Python

Ďalšie súhrnné zoznamy

Wiki jazyka Vyper obsahuje úžasný zoznam zdrojov pre Vyper Súhrnný zdroj nástrojov súvisiacich s Pythonom nájdete na py-eth.com.